หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แพทย์คิดเงินค่าเขียนใบเคลมประกันสุขภาพ

ญาติของผมไปรับการรักษาที่ รพ.รัฐบาลแห่งหนึ่ง และมีประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน เมื่อการรักษาเสร็จสิ้นแล้วต้องให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้เขียนใบเคลมประกัน เมื่อไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีค่าใช้จ่าย 200 บาท และเมื่อถามหาใบเสร็จจากทางโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่บอกว่า เป็นค่าเขียนของหมอ ไม่มีใบเสร็จ

1. โดยปกติแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐได้รับค่าตอบแทนการเขียนใบเคลมหรือไม่? หรือว่าเฉพาะบางโรงพยาบาล เท่านั้นที่คิดเงินกับผู้ป่วย?

2. ถ้าแพทย์สมควรได้รับค่าตอบแทนในการเขียนใบเคลม ใครควรเป็นผู้จ่ายเงินนี้ ผู้ป่วยหรือบริษัทประกัน?

3. กรณีข้างต้น ทำไมจึงไม่มีใบเสร็จ ร้องเรียนแพทยสภาได้หรือไม่?

โดยคุณ : พชม.29 - [ 28 มิ.ย. 2544 , 21:04:32 น. ]

ตอบ

เรื่องค่าธรรมเนียมการเขียนใบรับรองแพทย์ดังกล่าว ถูกกำหนดไว้ครับในระเบียบของแพทยสภาเลย ว่าแพทย์เรียกเก็บได้ เพราะ ไม่ได้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยหาย แต่จะเขียนเพื่อทำให้สัญญาระหว่าง ผู้เอาประกันและบริษัทประกันสมบูรณ์ และเรียกค่าตอบแทนต่าง ๆ ( ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ) ก็มีเช่น หยุดกี่วัน ต้องรักษานานเท่าใด ทำงานไม่ได้กี่วัน ผู้รับประโยชน์ คือ ผู้เอาประกันนั่นเอง ซึ่งถ้ามีการเคลมกันเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล บริษัทประกัน ก็สามารถเอาเวชระเบียนและบันทึกทางการเงิน ของโรงพยาบาลไปตรวจสอบ แล้วจ่ายได้เลย

ปัญหาไม่ใช่แค่นั้น เนื่องจากบริษัทประกัน ต้องให้แพทย์ให้ความเห็นหยุมหยิม เยอะแยะมาก เพื่อที่จะจับผิดว่าการรักษาครั้งนั้น มีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ เช่น ไม่เจ็บจริงหรือเปล่า มีการตรวจหรือรักษาใดที่ไม่จำเป็นหรือเปล่า ซึ่งถ้าแพทย์เขียนมีพิรุธ แพทย์คนนั้น ต้องรับผิด แต่คนไข้ คนนั้น ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องรับผิด ถ้าไปบังคับหมอให้เขียนโกงบริษัทให้

ดังนั้น การเขียนนี้ ต้องมีค่าธรรมเนียมเหมือนการบริการ อย่างหนึ่ง โดยไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใด ๆ และไม่มีการกำหนดในระเบียบโรงพยาบาลหรือระเบียบทางรัฐบาลใดๆ ให้แพทย์ต้องเขียน และแพทย์ไม่เขียนก็ไม่มีความผิดใด ๆ ดังนั้นผู้ป่วยต้องมาขอให้แพทย์เขียน เหมือนมาขอความเห็นผู้เชี่ยวชาญครับ ไม่ใช่บริการพื้นฐาน

แต่เดิม ทางโรงพยาบาลก็เก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ เข้าเงินบำรุง แล้ว เอาออกมาจ่ายให้แพทย์อีกครั้ง แต่ถูกทักท้วงโดย สตง. ไม่ให้เอาเงินนี้ มาเกี่ยวข้องกับเงินบำรุง เงินนี้ จึงต้องจ่ายให้กับแพทย์โดยตรง และถ้าทวงถามถึงใบเสร็จรับเงิน ใบเคลมประกันที่เขียนเสร็จแล้ว นำเอาไปเบิกได้ ก็ไม่ต่างจากใบเสร็จรับเงินแหละครับ เพราะมีลายเซ็นแพทย์

1 ที่เขียนมาทั้งหมด ตอบคำถามข้อ1
2 ใครจะจ่าย ให้ตกลงกันตั้งแต่ ทำสัญญาประกันครับ
3 ร้องเรียนแพทยสภา ก็ได้ครับ ต่อไปแพทย์จะได้ไม่ต้องเขียนอีก ส่วนที่สงสัยว่าทำไมไม่มีใบเสร็จให้ถาม สตง.

โดยคุณ : dr luam - [ 29 มิ.ย. 2544 , 13:34:09 น.]

http://www.cmu2807.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=33
ภาพของท่าน สวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจน เราขออนุญาตนำภาพของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ หากขัดข้องประการใด รบกวนโทร 089-1326770